“ศรีสุวรรณ”ค้านแก้ประกาศ ป.ป.ช.ให้ของเกิน 3,000 บาท

2018-01-05 14:40:02

“ศรีสุวรรณ”ค้านแก้ประกาศ ป.ป.ช.ให้ของเกิน 3,000 บาท

Advertisement

“ศรีสุวรรณ”ออกแถลงการณ์คัดค้านแก้ไขประกาศ ป.ป.ช.เพิ่มมูลค่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่รัฐเกิน 3,000 บาท แนะแก้ให้เป็น 0 บาท

เมื่อวันที่ 5 ม.ค. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ออกแถลงการณ์ เรื่อง คัดค้านการแก้ไขประกาศ ป.ป.ช.เพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่รัฐ ระบุว่า ตามที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และ ป.ป.ช. มีแนวคิดที่จะแก้ไขปรับปรุงประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่รัฐ เกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญนั้น แนวคิดดังกล่าวไม่มีเหตุผลใดที่จะมีน้ำหนักรองรับได้นอกจากการใช้อำนาจทุกวิถีทางที่จะเอื้อประโยชน์ให้กันและกันของผู้มีอำนาจเพื่อเลี่ยงกฎหมายจากกรณีข้อร้องเรียนของสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยที่ได้ร้องเรียน ป.ป.ช. กรณีการการทำของนายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ได้จัดซื้อสุนัขพันธุ์บางแก้ว 25,000 บาทเพื่อที่จะมอบให้กับบิ๊กฉัตร กับบิ๊กป๊อกเป็นที่ตั้งเท่านั้น

ทั้งนี้การเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่รัฐให้มากกว่า 3,000 บาทในปัจจุบัน เกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญให้เพิ่มมากขึ้น จะเป็นการกระตุ้นเพาะบ่มวิธีปฏิบัติของข้าราชการและนักการเมืองทุกระดับในระบบอุปถัมภ์ให้มากกว่าระบบคุณธรรมและจะกลายเป็นปัญหาคอรัปชั่นเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ซึ่งขัดหรือแย้งต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 2560 ที่ถูกโฆษณาชวนเชื่อว่าเป็นรัฐธรรมนูญ “ปราบโกง” และขัดต่อเจตนารมณ์ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และท้ายสุดคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือประชาชน ที่ต้องไปติดต่อขออำนวยความสะดวกต่อข้าราชการและนักการเมือง ซึ่งอาจจำใจที่จะต้องให้ของขวัญหรือทรัพย์สินจำนวนที่มากขึ้น เพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์ในการติดต่อราชการมากขึ้นนั่นเอง

สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงขอคัดค้านแนวคิดดังกล่าว และขอให้ ป.ป.ช.แก้ไขปรับปรุงโดยการตัดทิ้ง มูลค่าของการให้และรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่รัฐให้เหลือเพียง 0 บาท ยกเว้นการให้รับกันโดยธรรมจรรยาหรือในหมู่เครือญาติกันเท่านั้น จึงจะเชื่อได้ว่ารัฐบาลและ ป.ป.ช. มีเจตนาที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอรัปชั่นอย่างแท้จริง