วันนี้มีอะไร: 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

หน้าแรก ข่าว วันนี้มีอะไร วันนี้มีอะไร: 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

วันนี้มีอะไร: 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

วันนี้มีอะไร: 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

23 ต.ค. 2017 00:00 น.


วันปิยมหาราช
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประชวรและเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 2453 ต่อมาด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ต.ค. ของทุกปี เป็น "วันปิยมหาราช" เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช" ซึ่งมีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน"

ภาพ Pataradon Luangtongkum / Shutterstock.com

103 ปีก่อน
พ.ศ. 2457
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ทรงเปิดสะพานมหาดไทยอุทิศ หรือ สะพานร้องไห้ เป็นสะพานข้ามคลองมหานาค ใกล้ป้อมมหากาฬ เชื่อมระหว่างถนนบริพัตร์กับถนนราชดำเนินกลาง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเพื่อแสดงความโศกเศร้าของพสกนิกร ในการที่รัชกาลที่ 5 เสด็จสวรรคต


ภาพ AFP/SCANPIX

77 ปีก่อน
พ.ศ. 2483
วันเกิด เปเล่ นักฟุตบอลระดับตำนานชาวบราซิล


6 ปีก่อน
พ.ศ. 2544
บริษัทแอปเปิล คอมพิวเตอร์ วางจำหน่ายไอพอด8 ปีก่อน
พ.ศ. 2552 องค์การยูเนสโกยกย่องครูเอื้อ สุนทรสนาน และหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นบุคคลสำคัญของโลกข่าวที่น่าสนใจ


`