กำนันค้านวาระดำรงตำแหน่ง 5ปี (คลิป)

หน้าแรก ข่าว การเมือง - เศรษฐกิจ กำนันค้านวาระดำรงตำแหน่ง 5ปี (คลิป)

กำนันค้านวาระดำรงตำแหน่ง 5ปี (คลิป)

กำนันค้านวาระดำรงตำแหน่ง 5ปี (คลิป)

24 ก.พ. 2017 13:43 น.


new)โต๊ะข่าว  คุณปวัน สิริอิสสระนันท์ เปิดใจคุณ ยงยศ แก้วเขียว นายกสมาคมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย กรณีสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย ได้ยื่นหนังสือประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ไม่เห็นด้วยที่เสนอวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 5 ปี และให้ประชาชนเลือกตรงจากผู้ใหญ่บ้านที่ดำรงตำแหน่งในตำบลนั้น ๆ ติดตามได้จากคลิป
ข่าวที่น่าสนใจ


`