ปลัดกระทรวงกลาโหมประชุมชุดแรก เชิญ 3 พรรคเล็กเสนอแนะออกจากความขัดแย้ง

หน้าแรก ข่าว การเมือง - เศรษฐกิจ ปลัดกระทรวงกลาโหมประชุมชุดแรก เชิญ 3 พรรคเล็กเสนอแนะออกจากความขัดแย้ง

ปลัดกระทรวงกลาโหมประชุมชุดแรก เชิญ 3 พรรคเล็กเสนอแนะออกจากความขัดแย้ง

ปลัดกระทรวงกลาโหมประชุมชุดแรก เชิญ 3 พรรคเล็กเสนอแนะออกจากความขัดแย้ง

24 ก.พ. 2017 09:58 น.


พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ในคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง วันที่ 9 ของการเชิญพรรคการมาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในกระบวนการสร้างความสามัคคีปรองดองโดยวันนี้ได้เชิญพรรคการเมือง 3  พรรค พรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า พรรครักท้องถิ่นไทย และพรรคไทยรักธรรม ตามกรอบ 10 ด้าน ที่ทางคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง หรือ ป.ย.ป.กำหนดไว้ ซึ่งสามารถหารือนอกกรอบเพื่อหาแนวทางและวิธีหาทางออกจากความขัดแย้ง
ทั้งนี้ ในส่วนของพรรคเพื่อไทย ก็ได้ตอบรับเข้ามาพูดคุยปรองดองในวันที่ 8 มีนาคม 2560 แต่ยังไม่มีการกำหนดช่วงเวลาที่ชัดเจนว่าจะเป็นช่วงเช้า หรือในช่วงบ่าย

อย่างไรก็ตาม  ภายหลังการหารือ พลตรีคงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง จะมีการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ ใน เวลา 12.00น.ข่าวที่น่าสนใจ


`