กฟน.พร้อมจับมือภาคเอกชน รุกตลาดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

หน้าแรก ข่าว การเมือง - เศรษฐกิจ กฟน.พร้อมจับมือภาคเอกชน รุกตลาดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า