กฟน.จัดพิธีรื้อถอนเสาไฟฟ้า ถนนมหานครแห่งอาเซียน โครงการถนนพหลโยธิน

หน้าแรก ข่าว การเมือง - เศรษฐกิจ กฟน.จัดพิธีรื้อถอนเสาไฟฟ้า ถนนมหานครแห่งอาเซียน โครงการถนนพหลโยธิน

กฟน.จัดพิธีรื้อถอนเสาไฟฟ้า ถนนมหานครแห่งอาเซียน โครงการถนนพหลโยธิน

กฟน.จัดพิธีรื้อถอนเสาไฟฟ้า ถนนมหานครแห่งอาเซียน โครงการถนนพหลโยธิน

17 ส.ค. 2017 12:50 น.

ข่าวที่น่าสนใจ


`