พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติปี 2560

หน้าแรก ข่าว ข่าวทั่วไป พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติปี 2560

พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติปี 2560

พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติปี 2560

25 ก.ค. 2017 19:00 น.


สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2560 
เมื่อวันที่ 25 ก.ค. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2560  เพื่ออัญเชิญลงหนังสือวันแม่แห่งชาติปี 2560 ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ความว่า “สอนให้ลูก เรียนรู้ สู้ปัญหา พัฒนา ด้วยตน จนเติบใหญ่ เพราะคนแกร่ง จะก้าว ได้ยาวไกล เพื่อมาเป็น กำลังไทย ให้แข็งแรง”ข่าวที่น่าสนใจ


`