กทม.ปลูกจิตสำนึก "ยิ่งทิ้ง ยิ่งท่วม"

หน้าแรก ข่าว ภูมิภาค กทม.ปลูกจิตสำนึก "ยิ่งทิ้ง ยิ่งท่วม"

กทม.ปลูกจิตสำนึก

กทม.ปลูกจิตสำนึก "ยิ่งทิ้ง ยิ่งท่วม"

3 มิ.ย. 2017 12:05 น.เขตห้วยขวางจัดกิจกรรมรณรงค์ "ยิ่งทิ้ง ยิ่งท่วม" หวังสร้างจิตสำนึกประชาชนไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำคูคลอง ลดปัญหาน้ำท่วมขัง
เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. นายภัทรุตม์  ทรรทรานนท์ ปลัด กทม.  เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ “ยิ่งทิ้ง ยิ่งท่วม”  เขตห้วยขวาง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองหรือที่สาธารณะ ป้องกันไม่ให้ขยะอุดตันตามท่อระบายน้ำ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ระบบระบายน้ำของ กทม.ไม่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งทางสำนักงานเขตห้วยขวาง ยังได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์อื่นๆ เช่น การรณรงค์เพื่อลดปริมาณขยะ และการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการช่วยกันลดและคัดแยกขยะ การจัดเก็บวัชพืชในคูคลอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของ กทม. ลดปัญหาน้ำท่วมขังข่าวที่น่าสนใจ


`