ทางหลวงชนบท เร่งดำเนินการหลังน้ำลดในพื้นที่ จ.ตรัง

หน้าแรก ข่าว ภูมิภาค ทางหลวงชนบท เร่งดำเนินการหลังน้ำลดในพื้นที่ จ.ตรัง

ทางหลวงชนบท เร่งดำเนินการหลังน้ำลดในพื้นที่ จ.ตรัง

ทางหลวงชนบท เร่งดำเนินการหลังน้ำลดในพื้นที่ จ.ตรัง

4 ก.พ. 2017 10:43 น.


นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า สำหรับสถานการณ์อุทกภัยประจำวันที่ 2 ก.พ. 60 เวลา 17:00 น. คงเหลือประสบอุทกภัย 2 สายทาง ใน 2 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี สฎ.ปัตตานี ปน.) สามารถสัญจรผ่านได้ 1 สายทาง (สฎ.2036 ระดับน้ำ 30 ซม.) สัญจรผ่านไม่ได้ 1 สายทาง(ปน.6083 น้ำท่วมสูง 55 ซม.)

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนประชาชนให้สัญจรด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงเส้นทางแล้ว

นอกจากนี้ ในส่วนที่น้ำลดแล้ว กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทตรัง ได้นำเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการหลังน้ำลด โดยเข้าซ่อมฉุกเฉินไหล่ทางชำรุดเสียหาย และล้างทำความสะอาดถนนทางหลวงชนบท สายตง.๓๐๐๒ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๑๙ - บ้านหลังเขา อำเภอเมือง, วังวิเศษ จังหวัดตรัง ( ช่วง กม.ที่ ๐ + ๖๐๐ ) เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

 อย่างไรก็ตามขอให้ผู้ใช้เส้นทางโปรดระมัดระวังการใช้ถนนในพื้นที่ประสบภัยเป็นพิเศษ และโปรดสังเกตุป้ายจราจรเตือนเส้นทางด้วย และท่านผู้ใช้เส้นทางสามารถขอความช่วยเหลือและแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146

ข่าวที่น่าสนใจ


`