ม.ธรรมศาสตร์ จัดรำลึกวันปรีดี พนมยงค์

หน้าแรก ข่าว การศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ จัดรำลึกวันปรีดี พนมยงค์

ม.ธรรมศาสตร์ จัดรำลึกวันปรีดี พนมยงค์

ม.ธรรมศาสตร์ จัดรำลึกวันปรีดี พนมยงค์

11 พ.ค. 2017 09:25 น.


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานรำลึกเนื่องในวันปรีดี พนมยงค์ โดยมีบุคคลสำคัญร่วมจำนวนมาก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานวันปรีดี พนมยงค์ พร้อมสืบสานปรัชญามหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน และเพื่อรำลึกถึงคุณูปการของนายปรีดี  ผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยในงาน มีพิธีสักการะอนุสาวรีย์ ด้วยพานพุ่มซึ่งทำจากเครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา และหนังสือ เพื่อนำไปมอบให้โรงเรียนที่ขาดแคลน  นอกจากนี้ พิธีมอบรางวัลทุนการศึกษา การกล่าวลึกรึกจากนักศึกษาปัจจุบัน 


ทั้งนี้มีบุคคลสำคัญเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก อาทิ ทายาทของนายปรีดี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิชชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) นายคณิต ณ นคร จากสถาบันพระปกเกล้า พ.ต.พุทธินารถ พหลพลพยุหเสนา รวมถึงสิทธิเก่า

โดย นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มธ. กล่าวเนื่องในวันปรีดีว่า มหาวิทยาลัยจะยังคงยึดมั่นในเป้าหมายของการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน ตามปรัชญาของผู้ก่อตั้ง ทั้งในด้านวิชาการและกิจกรรมส่งเสริม เพื่อให้นักศึกษามีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม ตอบโจทย์การแก้ปัญหาของประชาชนและสังคม

ข่าวที่น่าสนใจ


`