เจ็ดสิบปีมีพระองค์ทรงเคียงข้าง
ถ้วนทุกอย่างที่พระองค์ทรงเกื้อหนุน
ต่อแต่นี้ไม่มีแล้วร่วมใบบุญ
ขอผลบุญสถิตสวรรค์นิรันดร์เทอญ


น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จำกัด

พระราชประวัติ

ในหลวง ร.9 ในความทรงจำ 

รวมธนบัตรที่ระลึก

รวมเหรียญที่ระลึก

รวมแสตมป์

ส.ค.ส. พระราชทาน

สัตว์ทรงเลี้ยง

***

คิวยาวเหยียดซื้อหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ร.9

รัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศล 1 ปีวันสวรรคต

นักดนตรีของ “พ่อ” กับการสืบสานมรดกที่ไม่อาจประเมินค่า

ข้อควรปฏิบัติถวายดอกไม้จันทน์

๑๑ สิ่งประดิษฐ์ สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย ร.๙

กาชาดชวนบริจาคโลหิต รับเหรียญที่ระลึก ร.9

ร้อยดวงใจร้องเพลงถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน

รัฐบาลกำชับทุกส่วนราชการ ให้ความสำคัญสูงสุดงานพระราชพิธี

วธ.พิมพ์แผ่นพับ 10 ล้านฉบับ แจก ปชช.ถวายดอกไม้จันทน์

นักเรียนของในหลวงร.๙ “พระองค์ทรงเป็นยอดครู”

จารจำในใจ จุฬาฯ บันทึกไว้ ๑๙๙ เมตร

ในหลวง ร.๙ กับพระบรมราโชวาท บันดาลใจ

นักสะสมฮือฮา โมเดลรถเบนซ์พระที่นั่ง ร.๙

ความทรงจำถึง "วีอาร์009" พระสุรเสียงช่วยชีวิตปชช.ทุกข์ยาก

ช่างดูแลรถยนต์พระที่นั่งในหลวง ร.๙

๔๘ บทเพลงของ "พ่อ"

รางวัลแด่พระปรีชาสามารถและพระเกียรติคุณ ในหลวง ร.๙

"ยูเนสโก"เทิดพระเกียรติในหลวง ร.9

ในหลวง รัชกาลที่ ๙ กับ ๑๙ เรื่องที่คุณอาจไม่รู้